Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Sotning och rengöring

På förekommen anledning vill vi räta ut en del frågetecken gällande sotning och rengöring, i synnerhet gällande imkanaler. 

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) trädde i kraft 1 januari 2004 och med det försvann lagkravet på rengöring av imkanaler för en privat fastighetsägare. Utöver förändrades en del andra saker också, bland annat att det blev möjligt för fastighetsägare att själv utföra rengöringen (särskild dispens krävs), tidsfristerna förlängdes och själva rengöringen och brandskyddskontrollen delades upp i två moment. 

Imkanaler

Det är alltså inte längre ett lagkrav på att du ska rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra för att minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. Du kan utföra rengöringen själv enligt instruktioner för anläggningen eller anlita ett företag.

Var uppmärksamma på oseriösa företag

Under sommaren har det förekommit så kallade ”sotarpirater” i angränsande län och det vill vi göra er uppmärksamma på. Dessa har påstått att de är sotare som just nu är i aktuellt område och att det är lagstadgat att rengöra imkanaler. Självklart är det bra att dessa rengörs och underhålls men vem som gör det är upp till dig som fastighetsägare; antingen själv eller genom att anlita en firma. 

Tidningen GT/Expressen har skrivit om "sotarpiraterna", läs mer här

Här kan du läsa mer om sotning och rengöring samt hitta blankett för att ansöka om dispens att rengöra själv. 
Sotaren Varberg
Här kan du komma i kontakt med sotaren i Varbergs kommun. 
Sotaren i Falkenberg
Här kan du komma i kontakt med sotaren i Falkenbergs kommun. 
Produktion Cityweb