Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nu startar vi Frivillig insatsperson i Glommen 

I dag startar vi upp Frivillig insatsperson i Glommen. Innebörden är att privatpersoner, boende på orten, kan komma att göra en första insats i väntan på räddningstjänsten. Syftet är att den drabbade ska få hjälp snabbare men också att bidra till en ökad trygghet på orten. 

Glommen, i Falkenbergs kommun, är ett av de samhällen i vårt verksamhetsområde som det tar en stund att åka till, även om vi kör med blåljus! När en oönskad händelse inträffat vet vi att tiden är avgörande, minuter och sekunder kan rädda liv! 

Magnus Runeson är en av de frivilliga som valt att ställa upp. 
- Det var en självklarhet för mig att ställa upp och vara Frivillig insatsperson, berättar Magnus. Det har en hänt ett par saker alldeles i närheten av mig utan att jag vetat om det och därmed inte kunnat hjälpa till. Nu får jag ändå möjligheten att hjälpa till och kunna göra skillnad. 

Räddningstjänsten Västs verksamhetsidé säger: ”Vi ska tillsammans med andra skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser.” Genom att starta upp Frivillig insatsperson involverar vi fler aktörer för att kunna hjälpa de som behöver. 
- Detta är en av de saker som vi driver, att engagera fler för att kunna ge hjälp snabbare. Räddningstjänsten kan inte vara framme snabbare än vad den är och då måste man hitta nya metoder och arbetssätt, menar Tore Holmefalk, boende i Glommen tillika ordförande för räddningstjänstens direktion. 

De frivilliga får ett sms med information om vad som inträffat och var och sedan kan de ta sig dit om de kan och vill. En första insats kan vara att hindra, fördröja eller bryta ett händelseförlopp vid exempelvis en brand. 

Idén om just Glommen föddes i somras och Samhällsföreningen var snabbt med på banan. 
- Jag tyckte det lät intressant. Jag har själv bakgrund som beredskaps-brandman både från både Sundsvall och Stenungssund, berättar Jan Barreflod, ordförande i Glommens Samhällsförening. Uppe i Sundsvall har de ett liknande koncept också.  

Deltagarna har fått en utbildning om sex timmar av räddningstjänsten. Innehållet var brand och brandteori, trafikolycka, drunkning, sjukdomsfall och hjärt- och lungräddning. 

Sedan en tid tillbaka har Samhällsföreningen också ansvar för två hjärtstartare som finns utplacerade på orten; en vid affären och en i hamnen. Båda två är åtkomliga dygnet runt och den exakta positionen kan enkelt hittas med appen ”Rädda hjärtat”. Utöver dessa finns det även en hjärtstartare som Glommens IF har placerat på idrottsplatsen. Samhälls-föreningen har arrangerat utbildningar på hjärtstartarna för att de boende ska veta hur de ska använda dem. 

Så från och med i dag kan ni komma att få informations-sms om något har inträffat. Är ni laddade? 
- Ja, absolut! Utbildningen som vi fick var riktigt bra och med den känner man sig mer redo, avslutar Magnus.

Produktion Cityweb