Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Återkallande av gasolflaskor

Vi har tidigare skrivit om att Primagaz, tillverkare av gasolflaskor, har upptäckt ett fabrikationsfel på tre av sina gasolflaskor och därmed återkallar dem. Se över dina gasolflaskor du har hemma så att du inte har en flaska med detta fel. 

Fabrikationsfelet som är upptäckt kan leda till läckage och explosionsrisk. Läs mer på Primagaz hemsida och kontrollera om din gasolflaska berörs. Observera att inköpsåret avser 2014. 

Gasol i sig är inte giftigt men väldigt brandfarligt och det tränger undan syret i slutna utrymmen. Att hantera gasolen på ett korrekt sätt är av stor vikt. Läs mer om gasolgrill och förvaring av gasol i hemmet här
Produktion Cityweb