Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skärmtid för barn

Skärmtid är något som det pratas en hel del om i olika forum för föräldrar. Det finns de som menar att för mycket tid framför datorn, eller skärm generellt, är skadligt för barnen. Andra menar att det inte är tiden framför en skärm som är det väsentliga måttet på barns påverkan.

En del av er kanske känner till Elza Dunkels som forskar på nätanvändandet och hur barn beter sig på nätet. Hon har varit i Falkenberg och föreläst inom vår föreläsningsserie; Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan. Elza menar att det är fel av föräldrarna att fokusera på antalet timmar som barnet sitter framför skärmen. Nätet är en tillgång och används det som kunskapsinhämtning är det inte något negativt. Dunkels säger att fördelarna med internet överväger nackdelarna. Barn får ut mer av att vara på nätet än vad det tar. 

I dag är skärmar något man har i knät eller i handen. Något som man kan använda tillsammans och det finns framförallt många fler saker som barn kan göra med skärmar. Inom begreppet skärmtid kan det rymmas så olika saker som att titta på film, lägga pussel, lära sig alfabetet, prata på Facetime med mormor eller köra skattjakt med gps i skogen. 

Fördelarna med det är att barn kan ha roligt, de kan lära sig saker och de kan umgås. De nackdelar som finns kan vara allt stillasittande och ibland även dåliga sittställningar, framförallt om skärmarna används inomhus. Det får de vuxna vara uppmärksamma på och se till att barnen har bra utrustning och får bra vanor. 

Enligt Elza Dunkels är den viktigaste uppgiften för föräldrarna att hjälpa barnen att bygga upp en motståndskraft mot negativa inslag på nätet. Vad känns bra och vad känns dåligt? Och att skapa förtroende så att barnen känner sig trygga med att prata om obehagliga saker de stöter på.

Så här i ”sommarlovstider” kan det vara bra att ha något att förhålla sig till. Nedan följer några tips till dig som är förälder:
• Sömnen är viktig för barn och sömnbrist leder till både fysiska och psykiska hälsorisker. Låt därför inte skärmtiden påverka barnets sovrutiner.
• Ge barnen riktlinjer för hur mycket och på vilket sätt det är okej att sitta framför skärmen. 
• Glöm inte den fysiska aktiviteten. Att sitta stilla i flera timmar i sträck gör kroppen understimulerad.
• Föregå med gott exempel. Hur mycket sitter du själv framför skärmen? Se till att du själv inte sitter och stirrar i skärmen och sedan säger åt barnen att aktivera sig.
• Boka tid för fysisk aktivitet. Ta med barnen till ett lekland, åk ut i skogen eller till parken. Uppmuntra till fysisk lek.
• Uppmuntra det sociala livet genom att exempelvis förbjuda skärmar under middagar och under andra sociala möten.

För mer tips följ länkarna nedan: 
Föräldrahjälp och Loppi

Tisdagen 15 november, 18:30-20:30 anordnar nätverket Trygga Falkenberg Föräldrar Emellan en föreläsning om vad som våra barn och unga kan vara med om på nätet. Föreläsare kommer från Lajks. Föreläsningen hålls i Kyrkans hus i Falkenberg. Mer information kommer på vår hemsida i höst. Välkomna! 


Produktion Cityweb