Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nyckelfritt låssystem

Just nu deltar Trygghetsteam Norr i en testpilot för säkrare och tryggare nyckelhantering. Det som testas är en digital låslösning, vilket innebär att personalen använder en digital nyckel istället för de traditionella nycklarna.


Lösningen innebär flera fördelar för både kunderna, personalen och fastighetsägarna. För kunden innebär det att vid larm kunna få hjälp snabbare. 

 - Vi ser att bilresorna blir färre och kortare för personalen som inte behöver hämta nycklar på annat ställe. Om en kund larmar kan den personal som är närmast åka direkt till kunden utan att behöva åka och hämta nyckel berättar Ros-Marie, teamassistent Trygghetsteam Norr. 


Nyckelhanteringen blir även säkrare då risken för att tappa bort nycklar inte är lika stor. Målsättningen på sikt är att personalen endast ska behöva bära med sig en digital nyckel, och genom rätt behörighet kunna komma in genom portar och dörrar där vi har nycklar i dag.


Projektet kommer att pågå under en period på tre månader och testas i två områden, Tvååker och Rosenfreds hemtjänst i Varbergs kommun. En utvärdering kommer att göras i slutet av testet. 
Nyckelskåpet till de digitala nycklar öppnas med ett personligt kort.


Nyckelgömma som är monterad på kundens dörr öppnas med digital nyckel.Kunden har ett duo lås på sin dörr som öppnas med digital nyckel.

Produktion Cityweb