Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vid sju sekunders tut - gå inte ut! 

I dag, måndagen den 13 juni testas utomhussignalen VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA används för att snabbt nå ut till allmänheten vid olyckor eller händelser som kan innebär fara eller orsaka störning i samhället. 

Tillsammans med kommunerna i Halland och länsstyrelsen deltar vi i en kampanj under dagen för att öka kunskapen om VMA. Du möter oss på torget i Varberg eller på Rörbecksplatsen i Falkenberg mellan klockan 14:00-16:00. 
Klicka här för att se kampanjen. 


Ett VMA utgörs av ett meddelande i radio och TV, och kan även innefatta ett utomhuslarm. Länsstyrelsen har dessutom delat ut en särskild RDS-mottagare till hushållen inom den inre beredskapszonen kring Ringhals. Mottagaren varnar med en kraftig signal och ett meddelande blir uppläst.


Det finns två typer av VMA

- Varningsmeddelande, sänds genast vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö
- Informationsmeddelande, sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Informationsmeddelande bör sändas snarast men behöver inte sändas omedelbart. 

Varningssignal vid utomhuslarm

Vid gasutsläpp, utsläpp av radioaktiva ämnen, en stor brand eller annan allvarlig olycka kan det bli aktuellt med utomhuslarm för att varna invånarna.


Varningssignalen består av: 

Signal 6-7 sekunder - Tystnad 12-14 sekunder - Signal 6-7 sekunder - Tystnad 12-14 sekunder - och så vidare. Varningssignalen ljuder under minst två minuter. När faran är över kommer en sammanhängande 30-40 sekunder lång signal. 


Vad ska jag göra när jag hör signalen? 

Vid signal ska du stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radion för mer information. Följande aktörer har träffat avtal med Räddningsverket om att sända dessa meddelanden: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges Utbildningsradio, Privata lokalradion, Sveriges Television, TV4, Viasat (TV3, TV6, TV8 och ZTV) Kanal 5 och Kanal 9.

 

Mer information om kriser och olyckor går även att få via telefonnumret 

113 13 eller på sajten Krisinformation.se.

 

Signalen testas fyra gånger om året den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad.


Läs mer om VMA på Din säkerhet eller Länsstyrelsen Hallands hemsida.

Produktion Cityweb