Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Påskeldar

Nu går vi mot påsken, som i år infaller tidigt. Det är många som tänker tända påskeldar. Inga påskeldar behöver anmälas in till räddningstjänsten och därmed har vi ingen förteckning över de platser som dessa anordnas på. 


Vi vill dock påminna om försiktighet vid eldning. Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. 


Läs mer under eldning


Produktion Cityweb