Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Samarbete ökar tryggheten i Ullared

”Brand i byggnad, publik lokal” lyder larmtexten som en väktare får till sig. Väl framme på platsen får han agera som ”första insatsperson”. Det gäller att tänka snabbt och påbörja räddningsarbetet. Tiden är viktig och avgörande för utgången. 

Scenariot ovan utspelar sig på en övning i Ullared där Securitas väktare övas tillsammans med beredskapsbrandmännen på orten. Väktarna ska inom kort börja åka som första insatsperson och kunna agera vid en oönskad händelse. Det handlar om en första insats med små medel, att bryta, hindra eller fördröja ett händelseförlopp vid exempelvis en brand eller ett sjukdomsfall. 

Räddningstjänsten Väst, Securitas och Gekås Ullared har i och med denna satsning samordnat sina resurser för att öka säkerheten i Ullared med omnejd. Väktarna finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar på året. De larmas ut på uppdrag om de är nära platsen och därmed kan vara på plats före räddningstjänsten. På plats inleder de sedan räddningsarbetet i väntan på räddningstjänsten. Väktarna har utbildats, utrustats med materiel och övats för att kunna verka som första insatsperson. 

- Detta ökar tryggheten och säkerheten för såväl invånare som besökare i Ullared, säger Klaus Heinsvig, verksamhetschef för Skydd mot olyckor vid Räddningstjänsten Väst. Syftet är att ge de drabbade hjälp snabbare. 

Ett av Räddningstjänsten Västs tre övergripande mål är att korta responstiderna, alltså att ge hjälp till de som behöver i ett tidigare skede. Oavsett om det är på arbetsplatsen, i hemmet eller i affären så kan alltså en väktare vara först på plats för att hjälpa. Och tiden – den vet vi att den är avgörande för utgången av händelsen, det kan vara fråga om liv eller död. 

Produktion Cityweb