Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandriskprognosen borttagen från hemsidan

Nu har vi tagit bort brandriskprognosen från vår webbplats. Vi har under perioden april-september haft en tjänst tillgänglig på vår hemsida som visar brandrisken i Varberg och Falkenbergs kommun. Brandriskprognosen visar hur torrt det är i skog och mark. Prognosen bygger på värden från SMHI som uppdateras dagligen under perioden ovan om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet. När SMHI börjar att uppdatera i april kommer tjänsten att finns på vår sida igen.  

 

Viktigt att fortfarande tänka på: Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar.

 

Läs mer under eldning.  

Produktion Cityweb