Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Klarar du dig i 72 timmar?

Vad behöver du för att klara dig på egen hand i 72 timmar om samhället drabbas ett större elavbrott? Har du koll på vad du har i skafferiet? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att alla ska vara så pass förberedda att de klarar sig utan stöd från samhället i 72 timmar, tre dygn. För att kunna vara förberedd behöver man veta hur man kan förbereda sig. 

Med hjälp av vår checklista kan du se över vad du har hemma och proviantera det som saknas. Checklista

Du kan också läsa mer på 72timmar.se en hemsida som är framtagen av MSB och Civilförsvarsförsvarsförbundet. 


Att kunna ladda mobilen i bilen är en smart lösning. Tina visar några av de saker som är bra att ha hemma för att klara sig i tre dygn. 
Produktion Cityweb