Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Råd gällande systematiskt brandskydd

Den senaste veckans två bränder i Falkenberg kanske skapar en och annan fundering gällande systematiskt brandskydd eller byggnadstekniskt brandskydd. Vi svarar gärna på frågor och hjälper er så gott vi kan. 

Nedan har vi listat ett par enkla åtgärder som är bra att se över vid sin fastighet. 
  • Ta bort brännbart material kring byggnader.
  • Lås fast sopkärl och förvara dem minst fem meter från byggnader.
  • Tillse att containrar regelbundet töms från brännbart material och att de placeras minst fem meter från byggnader. Låsta containrar försvårar att material plockas ur dem.
  • Kontrollera belysningen kring byggnader och tillse att den fungerar.
  • Försvåra möjligheten att ta sig upp på byggnadernas tak.
  • Stäng alla dörrar inuti byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.
  • Kontrollera att korridorer är fria från brännbart material.
  • Kontrollera att inbrotts-, utrymnings-, brandlarm fungerar.
Har du frågor eller funderingar kopplade till systematiskt eller byggnadstekniskt brandskydd är du välkommen att kontakta Klaus Heinsvig, verksamhetschef för Skydd mot olyckor. Du når honom på telefon: 010-219 30 23. 

Journalister och reportrar är välkomna att kontakta Åsa Eriksson, kommunikationsstrateg, på telefon: 072-218 71 11. 
Produktion Cityweb