Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Arbete för en ökad trygghet i Falkenberg 

I mitten av januari presenterade Brottsförebyggande rådet nya siffror som pekar på en allt större upplevd otrygghet bland kvinnor. Lokala mätningar visar samma men också att det går att utröna skillnad på upplevd trygghet och faktisk trygghet. Just nu pågår en dialogturné i Falkenbergs kommun om unga kvinnors trygghet där vi, Räddningstjänsten Väst, deltar. 

Den faktiska tryggheten visar att unga kvinnor i Falkenberg inte utsätts för våld i större utsträckning än andra kvinnor i Halland. Men faktum kvarstår - den upplevda tryggheten är väldigt låg och det är allvarligt. I den senaste undersökningen av Folkhälsan i Halland, som presenterades 2015, är mer än hälften av unga kvinnor i Falkenberg i åldern 18-29 är rädda för att gå ut. 
- Ingen ska behöva känna rädsla eller otrygghet och inte vilja gå ut på kvällen, menar Jennie Wallin, folkhälsoutvecklare vid Räddningstjänsten Väst. 

Det rapporteras mycket om våld och övergrepp mot kvinnor i media, är det något som påverkar den upplevda tryggheten? 
- Ja det tror jag absolut. Så som det ser ut i dag med uppkoppling, tillgänglighet, tempo och sociala medier så matas vi med nyheter hela tiden på ett annat sätt än när tidningen distribuerades en gång om dagen, säger Jennie.

Vad görs här lokalt för att öka tryggheten? 
- Falkenbergsnämnden har initierat en dialogturné om trygghet för att försöka svara på varför det ser ut så här och vad vi tillsammans kan göra för att denna målgrupp ska känna sig tryggare. I detta arbete arbetar vi tillsammans med falkenbergsnämnden, kommunen och polisen, berättar Jennie. 

Räddningstjänstens representanter i detta arbete är våra folkhälsoutvecklare, Jennie och Lena. 

Nedan kan du se en film om arbetet som görs men också höra vad unga kvinnor och män säger om tryggheten i Falkenberg. 

Film om trygghetsarbete i Falkenberg 

Falkenbergs kommun har tillsammans med polisen och falkenbergsnämnden tagit fram Medborgarlöften för 2017, de innehåller de aktiviteter som de arbetar med för att främja tryggheten. Läs mer om löftena här

Vår vision som vi strävar efter säger: ”Ett tryggt samhälle för alla”. Trygghet för alla är en viktig fråga och det är något som engagerar oss mycket och något vi arbetar hårt för. 

Produktion Cityweb