Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Fyrverkerier 

Vi önskar alla en trygg och säker nyårsafton. Ska du fira med fyrverkerier så vill vi påminna dig om att det innebär vissa risker. Var nykter, följ bruksanvisningen samt åldersgränsen 18 år.


Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. Drygt tjugo av dessa har så allvarliga skador att de behöver läggas in på sjukhus för fortsatt vård. 


Niklas Johansson, brandingenjör hos oss på Räddningstjänsten Väst trycker på vikten av att planera fyrverkeriet i dagsljus, att inte avfyra vid stark vind samt att visa hänsyn till grannar.


Nedan följer tio tips för ett säkrare fyrverkeri. Punkterna är sammanställda av MSB (Myndigheten församhällsskydd och beredskap), polisen och Brandskyddsföreningen. 


Se även MSB:s informationsfilm här


10 råd för säkrare fyrverkerier

• Kontroll och reklamation
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.


• Ta god tid på dig
Förbered ditt fyrverkeri i god tid och ha koll på väder och vind. 


• Var nykter
Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.


• Använd bruksanvisningen
Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.


• Tumregel: håll ej pjäsen i handen
Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.


• Luta dig inte över
Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.


• Rätt avstånd
Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.


• Vänta med att gå fram
Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.


• Tänk på riskerna
Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.


• Visa hänsyn
Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier. 


Produktion Cityweb