Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Frivillig insatsperson i Dagsås & Sibbarp

I dagarna har de som bor i Dagsås och Sibbarp fått en informationsfolder i brevlådan. Foldern beskriver projektet "Frivillig insatsperson" som vi inom kort startar upp i området. Syftet är att öka tryggheten för invånarna i orterna. 

Frivillig insatsperson innebär att ett antal personer på orten utbildas för att kunna hantera och agera vid en oönskad händelse. Utbildningen innehåller delar som brand, sjukdomsfall och trafikolycka. 

För att begränsa skador vid exempelvis en brand gäller det agera snabbt och vid ett sjukdomsfall kan minuter rädda liv - det handlar om att hindra, bryta eller fördröja ett händelseförlopp i väntan på räddningstjänsten. Ett av våra mål är att korta responstiden, alltså att ge de drabbade hjälp snabbare. Genom att samverka med andra, i detta fallet Dagsås byalag och Sibbarps bygdegårdsförening, kan drabbade på orten få hjälp snabbare i väntan på att räddningstjänstens styrka kommer på plats. 

Att vara frivillig insatsperson är som namnet antyder helt frivilligt, du är inte tvingad till något och det finns inga skyldigheter. Däremot får du möjligheten att kunna hjälpa dina medmänniskor i händelse av olycka eller oönskad händelse och därmed bidra till en ökad trygghet i Dagsås och Sibbarp. 

Läs mer om Frivillig insatsperson här. Se informationsfoldern som gått ut till de som bor i Dagsås med omnejd och för Sibbarp med omnejd 

Produktion Cityweb