Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

#larmetgår genom #metoo

Det nationella #metoo-uppropet blir bara större och större. Vi har under de senaste veckorna kunnat följa i media hur bransch efter bransch får sitt eget upprop och händelser lyfts upp i ljuset. Nu är det räddningstjänstens tur att få sitt eget upprop; #larmetgår.

De som står bakom uppropet vill sätta ner foten och säga att det räcker nu. Vidare säger de: ” Vi kräver att ansvariga agerar när #larmetgår.”

Trakasserier av alla slag är oacceptabla och hos oss här i Räddningstjänsten Väst råder nolltolerans.
- Det som har hänt och händer i samhället är fullständigt oacceptabelt. Jag tycker att det är viktigt att dessa frågor lyfts så att problemen blir synliggjorda. Vi har alla ett stort ansvar att agera när någon blir utsatt för trakasserier, säger Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst.

Vi bär alla ett ansvar och vi måste gemensamt prata om hur vi beter oss och medvetandegöra vårt beteende. Vi behöver inte tycka lika eller gilla lika men att behandla varandra med respekt är en självklarhet.

På hemsidan för #larmetgår kan läsarna lämna anonyma vittnesmål om kränkande behandling, sexuella trakasserier eller nedvärderande språkbruk. För att komma till sidan klicka här.
- Jag stödjer uppropet till 100 % och tycker att det är mycket viktigt. Det vore naivt att tro att det inte händer i vår bransch eller här hos oss, tyvärr händer det överallt i samhället. Vi arbetar för och strävar efter ett tryggt samhälle för alla och det gäller även här, på vår egen arbetsplats, understryker Sjöstedt.
Produktion Cityweb