Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten 

Vem är Hesa Fredrik- och varför tutar han? I dag är det dags igen att testa "Hesa Fredrik" eller VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten som det egentligen heter. 

 

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.


Systemet testas fyra gånger om året, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad. 


Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under två minuter. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder.

 

Här kan du se var tutorna är placerade i din kommun.

Du kan även rapportera in om du hörde signalen här


VMA kan även skickas ut som SMS till mobiltelefoner inom ett visst geografiskt område. Detta tack vare en ny lag som trädde i kraft 1 juli i år. Läs mer om VMA på Din säkerhet eller Länsstyrelsen Hallands hemsida.Produktion Cityweb