Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tobak och marknadsföring

Sverige är ett land med hög utbildningsnivå, invånarna är upplysta om mycket och har kunskap om att tobak utgör en hälsofara. I utvecklingsländer är utbildningsnivån låg och invånarna saknar både information och kunskap om exempelvis tobak.

I västvärlden har tobakskonsumtionen minskat och marknadsföring för tobak regleras i hög grad. De stora tobaksbolagen satsar nu istället stora pengar på marknadsföring i utvecklingsländer. Även om tobaksbolagen informerar om hälsoriskerna är mottagarna inte mottagliga i så stor utsträckning då läskunnigheten är låg.

Läs mer och lär dig mer om tobak och marknadsföring:
Tobak och marknadsföring.pdf

Produktion Cityweb