Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tobak och miljön

Tobaksodlingarna påverkar vår miljö på många olika sätt - att de blir fler är ett sätt men också de bekämpningsmedel som används under odlingsprocessen som går rakt ut i naturen.

Årligen skövlas 2 000 hektar skog för att ge plats åt nya tobaksodlingar. Det är svårt att greppa hur stort område det faktiskt är. En jämförelse är att det rör sig om 286 000 fotbollsplaner!

Om alla tobaksodlingar skulle "konverteras" och användas till att odla ätbara grödor istället skulle det innebära att 20 miljoner fler människor kunde få mat.

Tobaksodlingen leder inte bara till att marker förorenas och töms på näringsämnen. I världens låg- och medelinkomstländer, där två tredjedelar av
världens tobak odlas, avverkas allt mer skog för att tobaksbladen ska kunna torkas innan de hamnar i våra cigaretter. När skogar försvinner tappar naturen balansen och risken för torka och översvämningar ökar. Den miljö som människor är beroende av för sin överlevnad förstörs och tillvaron för dem som lever där tobaken odlas förvärras allt mer.

Läs mer och lär dig om hur tobaksindustrin påverkar vår miljö - den som vi lånat av våra barn och barnbarn.
Tobak-och-miljön.pdf
Produktion Cityweb