Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Fortsatt eldningsförbud

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Från klockan 12:00 i dag, måndagen den 13 augusti, gör vi dock några små justeringar i förbudet. Det är fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands. Vi betonar att all eldning sker på egen risk!

Denna sommaren har det varit ett extremt väder vilket lett till kraftig torka i skog och mark. Det är fortfarande oerhört torrt vilket gör att eldningsförbudet kommer kvarstå. Förbudet omfattar all form av eldning med öppen låga utomhus (oavsett typ av bränsle) och på alla platser.

Grillning i upphöjd grill är tillåtet:
  • på tomtmark. Med tomtmark avses en trädgårdstomt alternativt campingtomt med kortklippt gräs och med behörigt avstånd till skog. 
  • i yrkesmässig matlagning inom fast eller tillfälligt restaurangområde på icke brännbart underlag.

Vid all grillning ska:
  • grillen vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • släckutrustning finnas till hands.

Försök att placera grillen på ett icke brännbart underlag såsom singel, stenplattor eller liknande även hemma i trädgården.

Det är inte tillåtet att: 
  • använda engångsgrill.
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle.
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser).
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus.

Tänk särskilt på riskerna vid:
  • arbete som kan orsaka gnistor eller varmgång i skog och mark.
  • rökning i skog och mark.

Rökning och fimpar

Att röka i skog och mark är förenat med en stor risk. Ha gärna med en burk med vatten i och fimpa i den. Allemansrätten gör det möjligt för oss att njuta av naturen men den säger också att vi ska vara aktsamma och hantera den varsamt. Att slänga fimpar i naturen är nedskräpning och det ska vi inte göra. Läs mer på Håll Sverige rent.

Heta arbeten

Heta arbeten medför en risk och vi uppmanar att iaktta största försiktighet. Vi avråder från icke akuta heta arbeten utomhus och att dessa arbeten istället görs under bättre omständigheter kopplat till brandrisken. Läs mer på Brandskyddsföreningens hemsida.

Räddningstjänsten följer väderläget hela tiden och baserar rekommendationer utifrån de prognoser som visas.

All eldning sker alltid på egen risk och eldningsförbudet gäller tillsvidare. När eldningsförbudet hävs meddelas detta via kommunernas och räddningstjänstens hemsidor och facebook-sidor. Produktion Cityweb