Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Inbjudan psykisk livräddning

Den 12 september bjuder Varbergsnämnden tillsammans med Trygg i Varberg* in till kurs i psykisk livräddning med Suicidprevention i Väst. Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur suicid kan förebyggas och hur du bemöter en person med tankar på att ta sitt liv.

Kursen i psykisk livräddning tar upp aktuell och grundläggande kunskap inom ämnet suicidprevention såsom risk- och friskfraktorer, bedömning av suicidrisk, vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar. Kursen tar även upp hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt eget liv.

Se inbjudan här
_____________________________________________________________________________


* Trygg i Varberg är ett nätverk där Varbergs kommun, Region Halland, Polisen och Räddningstjänsten Väst samverkar för en ökad folkhälsa och trygghet i Varbergs kommun.
Produktion Cityweb