Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Gasolgrillar och förvaring av gasol

Sommaren är grillningens högtid. Varje år inträffar ett antal olyckor när privatpersoner använder gasol. En av de vanligaste incidenterna är någon form av läckage. Gasolen i sig är inte giftig men den kan tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt.

För närvarande råder eldningsförbud i de halländska kommunerna. Det är oerhört torrt i skog och mark vilket gör att vi vill påminna om eldningsförbudet. Det är okej att grilla hemma på tomten och på de platser som kommunen har iordningsställt. Kom ihåg att all eldning sker på egen risk! Även om du grillar hemma på tomten så ha vatten och mobiltelefon i beredskap om något skulle hända.

En gasolanläggning kräver årlig tillsyn för att den ska vara säker och funktionsduglig. Varje år bör du göra ett täthetsprov men också när du har bytt gasolbehållare. Detta gäller för alla typer gasolanläggningar. Kom ihåg att ha läckindikator efter reducerventilen. Det finns gasvarnare som kan vara en extra säkerhet, denna larmar vid läckage. Det finns olika typer av gasvarnare, välj en som är pålitlig, läs på hur den ska placeras och kom ihåg att byta batteri med jämna mellanrum.

Kolmonoxid kan bildas vid förbränning av gasol om ventilationen inte är tillräcklig.

Grilla med gasolgrill

  • Ställ alltid gasolflaskan bredvid grillen även om det finns plats under. Värmen från grillen kan värma upp gasolbehållaren och fett från grillen kan ta eld och skada gasolutrustningen. Är det inte möjligt att ställa behållaren bredvid på grund av att slangen är för kort ska den bytas ut till en längre.
  • Gasolflaskan ska alltid stå upp vid användning, förvaring och transport.
  • Rengör grillen från fett då detta är en brandrisk.
  • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna.
  • Gasolslangar åldras i väder och vind. Se till att kontrollera så att den ej har torkat eller spruckit. Har slangen torkat måste du byta. Slangen ska vara märkt med -30°C och "kaltbeständig" för att vara anpassad för vårt klimat. Även om du köper en ny grill ska du kontrollera att slangen är märkt med -30°C och "kaltbeständig". 
  • Kontrollera att gasolinstallationen är tät minst en gång om året.

Förvaring av gasol

  • Endast gasol för eget behov får förvaras hos privatpersoner. Gasolbehållare får ej förvaras på källare eller på vinden. Inglasade balkonger får samma mängd som inomhus förvaras. Observera att utrymmet ska vara ventilerat.
  • Observera att du som privatperson maximalt får ha 2 P11 (2*26 liter) utan att behöva tillstånd för att hantera den brandfarliga varan. Tillstånd söks hos räddningstjänsten. Behållare får ej vara större än 30 liter.
För mer information om gasol i hemmet samt förvaring kan vi rekommendera att läsa denna broschyr:
Gasol för hem och fritidsmiljö.pdf
Produktion Cityweb