Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

En fantastiskt bra dag!

”En fantastiskt bra dag!” så inledde vår förbundsdirektör Jan Sjöstedt vår temadag i morse. Det var med samma mening och ett stort leende han senare summerade dagen. Temadagen handlade om integration och inkludering som är viktiga frågor för oss.

Vi vill vara och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla och denna temadagen var ett steg framåt för att nå vår strävan. Vi förespråkar mångfald och olikheter då vi ser att dessa utvecklar oss.

På förmiddagen fick vi ta del av Höglandets räddningstjänstförbunds integrationsprojekt. Richard, projektledare, och Malek, deltagare i projektet, berättade om resan som de har gjort. Syftet med projektet var att utbilda nyanlända individer för att kunna bli anställningsbara brandmän. Projektet genomsyrades av glädje och hjärta och deras arbete är mycket intressant och inspirerande!

Farhad Khaghani tog sedan vid och berättade om normer, värderingar, interkulturell kommunikation och bemötande. Farhad gav oss nya insikter och väckte många tankar.

Under eftermiddagen stod inkluderande ledarskap på agendan. Gabriella Fägerlind höll i en föreläsning och workshop om hur vi kan skapa en inkluderande arbetsplats tillsammans. Det var givande, utvecklande och intressant!

Vi ser det som en självklarhet att vi som samhällsaktör har en roll i integrationsarbetet i samhället.

Att skapa en räddningstjänst för alla tar tid och vi måste ha tålamod. Vi väljer att blicka framåt och fortsätter sträva små steg i taget.

En tänkvärd reflektion som framkom under dagen är att ”ibland måste man göra en förflyttning, både mentalt och fysiskt, för att kunna förstå någon annan, det handlar om att se verkligheten ur ett annat perspektiv”.
- Det har varit en fantastiskt bra dag med nya kunskaper och bra diskussioner kring viktiga ämnen. Jag vill framföra ett stort tack till Richard, Malek, Farhad och Gabriella, säger Jan Sjöstedt förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst.

- Jag vill också tacka våra medarbetare som var med i dag! Tack för att ni bidrog till att göra detta till en fantastiskt bra dag, avslutar Jan.

Nu fortsätter vi med full fart framåt för att bli en räddningstjänst för alla!

Tack till Gabriella, Richard, Malek och Farhad!
Produktion Cityweb