Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Skärpt straff för rattsurfande

Från och med den 1 februari i år skärps lagen gällande mobilanvändning i trafiken. Teknisk utrustning såsom mobiltelefon, GPS-utrustning eller annan kommunikationsutrustning får endast användas om det inte påverkar körningen, exempelvis att bilen vinglar.

Precis som tidigare ska den som framför ett fordon ha fokus på fordonet, trafiken och andra medtrafikanter. Skärpningen i lagen innebär att föraren nu inte får hålla mobilen eller navigatorn i handen när han eller hon kör. Det går bra att ringa via bilens anläggning eller använda handsfree men bara om det inte påverkar körningen. För den förare som bryter mot detta kan straffet bli böter.

Den nya lagtexten som alltså träder i kraft den 1 februari 2018 lyder:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”
Texten ovan är hämtad från Trafikförordningen 1998:1276, 4 kapitlet 10 §.

Ytterligare en lagändring som kan vara bra att känna till är att skyddet för den personligt integriteten moderniseras och stärks. Ett nytt brott införs, "olaga integritetsintrång", som innebär att det är straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter. Detta trädde i kraft 1 januari 2018. Tyvärr är det vanligt att trafikanter som passerar exempelvis en trafikolycka tar bilder eller filmar och sedan publicerar på Youtube eller sociala medier. Vi ber er respektera de drabbade, ta inga bilder och filma inte. Tack!

Vill du läsa mer om nya eller uppdaterade lagar och förordningar kan du kika här.


Produktion Cityweb