Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Räddningstjänst avslutad på Motellvägen

Räddningstjänstarbetet på Motellvägen i Falkenberg är nu avslutad.
I efterspelet av branden i höghuset på Motellvägen i Falkenberg har vi uppmärksammat att det i bland annat sociala medier finns en del missförstånd och felaktigheter angående brandskydd i högre byggnader samt kring räddningstjänstens förmåga att släcka bränder i dessa byggnader. 

Brandskydd i höga byggnader
Kraven gällande brandsäkerhet i byggnader utgår från bygglagstiftningen och Boverkets byggregler. I flerbostadshus ska bland annat trapphuset och varje lägenhet vara en egen brandcell, det vill säga att det ska ta minst en timme för en brand att sprida sig från en brandcell till en annan. 

Det viktigaste vid en brand är att de som vistas i byggnaden kan utrymma säkert. Grundkravet är att det ska finnas två utrymningsvägar för byggnader upp till åtta våningar. I dessa fall utgör utrymning via fönster en av utrymningsvägarna och är anledningen till att räddningstjänsten har stegbilar som kan utrymma människor upp till åttonde våningen. Om byggnaden är nio våningar eller högre så finns det inga krav att räddningstjänsten ska kunna utrymma människor via stegutrustning utan byggreglerna kräver istället att byggnaden byggs säkrare. Det är framförallt ökade krav på ”säkrare trapphus”, det vill säga bättre brandsektionering (brandcell) mellan trapphuset och varje våningsplan. Om byggnaden är 17 våningar eller högre ställs ytterligare krav på brandskyddet. 

För att räddningstjänsten ska kunna transportera upp släckvatten i höga byggnader så finns det krav att det ska finnas fasta installerade ledningar. Då kan räddningstjänsten koppla in vatten på markplanet och sedan ansluta och ta ut vatten på ett våningsplan närmare branden. 

Räddningsinsatsen på Motellvägen i Falkenberg 24 april   
Branden var på taket på 16:e våningen. Förutsättningar för räddningstjänsten bygger på att kunna utrymma människor upp till åttonde våningen och räddningstjänsten kan därför inte heller utföra utvändig släckning från stegbil högre än så. Räddningstjänsten får i dessa fall använda en annan taktik för att kunna begränsa eller släcka en brand. 

Det som försvårade släckningsarbetet var att byggnaden fortfarande är under byggnation och många av brandsektioneringarna (brandcellerna) ännu inte är färdigställda, vilket medförde att branden lättare kunde sprida sig inom byggnaden. De fasta vattenledningar för att kunna transportera upp vatten i byggnaden var ännu inte installerade, vilket medförde att räddningstjänsten istället fick lägga ut stora mängder slang upp i trapphuset.    

Kraven i bygglagstiftningen innebär att när det byggs höga hus så ökar även brandskyddskraven så att det är likvärdig personsäkerhet i alla av bostäder, oberoende av byggnadens höjd.  


/Jan Sjöstedt
Förbundsdirektör/räddningschef  
Räddningstjänsten Väst 


Brand i höghuset på Motellvägen i Falkenberg 2.pdf
Produktion Cityweb