Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygg och trevlig Valborg!

Vi vill önska er alla en trevlig och säker Valborg! Vi vill dock påminna om att alkohol och eldning är en dålig kombination. 

Gällande Valborgseldar så behöver dessa inte anmälas till räddningstjänsten vilket också innebär att vi inte har någon förteckning över var brasor finns. 
Vi vill dock påminna om försiktighet vid eldning. Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och eget ansvar. Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser. Om eldningen inte sker på egen mark, krävs tillstånd från markägaren. Det är inte heller tillåtet att elda på kommunens mark. Läs mer under eldning

Glöm inte kolla brandriskprognosen - den hittar du på förstasidan här på vår hemsida eller i appen "Brandrisk ute". Läs mer på DinSäkerhet.se

Vad man också ska tänka på är att högar med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När brasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.


Köp inte ut alkohol till ungdomarna  

I skuggan av valborgseldarna gör några ungdomar sin alkoholdebut. Vid ett par tillfällen under året är risken högre att ungdomar ska prova alkohol för första gången och dricka sig berusade. Ett av dessa tillfällen är den nu stundande valborgshelgen. 

IQ skickar ut ”Tonårsparlören” till föräldrar med barn som fyller 14 år lagom innan Valborgsfirandet. En guide som kan stärka föräldrar i samtal med ungdomar. ”Tonårsparlören” finns på flera språk: 


TänkOm.nu kan du också hitta mer bra information! 


Produktion Cityweb