Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygghetslarmen i normal drift igen!

De tidigare störningarna i mobilnätet är nu åtgärdade och våra trygghetslarm är i full drift. Vi fortsätter dock arbetet med att säkerställa att ingen som behövt hjälp har blivit utan. 

Under torsdagen har Räddningstjänsten Väst tillsammans med Varbergs och Falkenbergs kommuner arbetat intensivt med att säkra upp tryggheten för trygghetslarmskunder.

- Vi ser naturligtvis allvarligt på det inträffade, det är en samhällsstörning, säger Patrik Josefsson, tjänstgörande chef i beredskap vid Räddningstjänsten Väst.

De två händelser som identifierats där kunden larmat men inte kommit fram vid fall i hemmet har lyckligtvis slutat väl, inga fysiska skador eller sjukhusvistelse.

- Det är viktigt att säkerställa att ingen människa farit illa och det arbetet fortskrider under kvällen, fortsätter Patrik. 

För att larma SOS Alarm under driftstörningar finns följande tips från dem:
Om du är i nöd och behöver ringa 112 vid driftstörning hos din mobiloperatör:
•    I normalfallet sker så kallad ”nödroaming”, vilket innebär att du kan ringa 112 via annan mobiloperatör.
•    Vid vissa störningar fungerar inte nödroaming. Vid dessa tillfällen kan du ta ut SIM-kortet ur telefonen och ringa 112.
•    Om ingen mobiloperatör skulle ha täckning går det inte att ringa 112. Då får du leta upp en fast telefon för att ringa.

Från klockan 17:30 är vi åter i normal drift.

Texten uppdaterades klockan 17:30

Produktion Cityweb