Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Gym i Falkenberg diplomeras

Gym i Falkenberg diplomeras för sitt förebyggande arbete mot dopning.

Räddningstjänsten Väst har tillsammans med polisen, kommunen och träningsanläggningarna i Falkenberg startat upp ett dopningsförebyggande nätverk. Nätverket arbetar enligt metoden 100% Ren Hårdträning* som verkar för att minska användande och spridning av dopningsmedel på träningsanläggningar. Anläggningar kan diplomeras i sitt dopningsförebyggande arbete.

Två anläggningar diplomerades
Först ut att diplomeras i Falkenberg var Strandhälsan och Nordic Wellness som fick sina diplom i dag onsdag. För att diplomeras ska anläggningarna uppfylla krav på att ha utbildad personal, ingå i nätverket, samverka med polis och kommun, ha handlingsplan och policy samt ha utsett en antidopningsansvarig på sin anläggning.

– Vi ser nationellt att detta sätt att arbeta är framgångsrikt. Genom att personal får mer kunskap kan vi förebygga tillsammans, både lokalt och nationellt, säger Daniella Norrgård, folkhälsoutvecklare hos oss. 

Samarbete mellan träningsanläggningar, polis och kommun
Nätverket träffas regelbundet för att stärka det förebyggande arbetet.  Förutom att utbilda personal sker också andra kunskapshöjande insatser, med inbjudna experter och informationsdelning.

– All användning av dopningspreparat är förbjuden enligt dopningslagen. Syftet med vårt samarbete mot dopning är att förebygga så att människor undviker att använda dopningspreparat och i stället stärka och uppmuntra dem att träna rent, säger Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg. 

Diplomeringen utfördes av oss tillsammans med polisen, där vi företräder Falkenbergs kommun.

*100% Ren Hårdträning är en statligt finansierad arbetsmetod som verkar för att minska användande och spridning av anabola androgena steroider (AAS) på svenska träningsanläggningar. Produktion Cityweb