Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Olämpligt att elda!

För närvarande är det mycket olämpligt att elda utomhus då det råder mycket stor brandrisk. Den senaste tidens värme har torkat upp i markerna ordentligt och det är extremt torrt i skog och mark.

Brandriskprognosen visar nu ett värde på 5E vilket innebär att det är mycket stor brandrisk och extremt torrt.


Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker ALLTID på egen risk och under eget ansvar! Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen för grillning även under brandriskvärde 5E. Vi avråder er dock från att grilla i skog och mark då det är förenat med en stor risk.


Du vet väl om att du kan följa brandriskprognosen via vår hemsida? På första sidan finns en gul ruta (på höger sida) som visar ett värde på en femgradig skala. Värdet uppdateras dagligen mellan april och september. Du kan också ladda ner appen "Brandrisk ute" där appar finns för nedladdning.


Produktion Cityweb