Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tobaksfria dagen 31 maj 

På fredag den 31 maj infaller tobaksfria dagen. Denna dag uppmärksammas tobakens skadliga konsekvenser. 

Minskning i Halland 

Dagligrökande i Halland har minskat. Det är dessutom rekordlågt bland männen i Halland. Det ger hopp för en rökfri framtid, säger Daniella Norrgård, Folkhälsoutvecklare hos oss på Räddningstjänsten Väst. Daniella arbetar med drogförebyggande frågor i Varbergs och Falkenbergs kommuner. En del i det drogförebyggande arbetet är att uppmärksamma den internationella tobaksfria dagen, som är 31 maj.


Tobaksfriadagen - World No Tobacco Day, varje år

Den internationella tobaksfria dagen är en möjlighet att uppmärksamma tobakens skadliga konsekvenser för människor och planeten.

Tobaksfria dagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO då tobaksfrågans katastrofala påverkan på människor och miljö uppmärksammas i hela världen. I år har man fokus på tobakens kopplingar till alla lungsjukdomar.

Årets kampanj syftar till att öka medvetenheten om:

  • De negativa effekter som tobak och passiv rökning har på människors lunghälsa.
  • Sambandet mellan tobaksbruk och sjukdomar såsom lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och tuberkulos.
  • Hur passiv rökning påverkar människor i olika åldrar.
  • Lunghälsans betydelse för alla människors hälsa och välbefinnande.

Ny tobakslag i sommar

Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på bland annat lekplatser och tågperronger. Rökfrihet är viktigt för vårt välmående, säger Daniella. Barn tenderar att göra som vuxna gör, vi är ju barnens förebilder. Och när barn inte längre ser vuxna röka på lekplatserna är sannolikheten att barnen börjar röka mindre. Det blir så klart också trevligare att vara på lekplatserna, när det inte ligger fimpar i sanden och inte luktar rök. Mer information om ny tobakslag se härHjälp att sluta röka eller snusa

Det är aldrig för sent att sluta röka eller snusa. Nedan finns tips och stöd för dig som vill sluta: 

1177.se- Hjälp att sluta röka

1177.se-Hjälp att sluta snusa
Det känns trevligare att vara på lekplatserna när det inte ligger fimpar i sanden eller luktar rök. 
Produktion Cityweb