Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandman på jobbet-dagen - 3 september

”Brandman på jobbet-dagen” – En dag för Sveriges beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare.
Nu ska landets alla beredskapsbrandmän och dess huvudarbetsgivare uppmärksammas genom en egen dag. Den 3 september arrangeras för första gången ”Brandman på jobbet-dagen”. Då kommer man kunna se på arbetsplatser runt om i landet vilka hjältar som utöver ordinarie jobb även rycker in som beredskapsbrandmän när larmet går.

Kampanjen syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. För att åstadkomma detta önskar RRFB (Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor) som står bakom dagen att alla Sveriges beredskapsbrandmän visar var de finns i vardagen genom att bära något från sin räddningstjänst.  

I Sverige finns det sammanlagt cirka 16 000 brandmän. Av dessa är omkring 10 500 beredskapsbrandmän. Systemet med beredskapsbrandmän är därmed en bärande del av svensk räddningstjänst. För att detta ska fungera krävs arbetsgivare som är villiga att släppa iväg sina anställda när larmet går. 

Stort tack till alla arbetsgivare som ser till att personal
 kan 
verka som brandmän i beredskap! 

Är du intresserad av att bli brandman i beredskap läs mer här. 

Produktion Cityweb