Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Varning klass 1, höga flöden 

SMHI gick söndagen den 16 februari ut med en klass 2-varning för mycket höga flöden i Viskan och Ätran. Räddningstjänsten Väst samverkar med andra aktörer i länet och följer utvecklingen. Nedan finner du en samlad lägesbild dag för dag. 


Uppdaterad 3 mars 2020 -Lägesbild

Flödena fortsätter sjuka i Ätran och vi har nu börjat montera ner de översvämningsbarriärer som varit uppsatta i centrala Falkenberg.
SMHI nedgraderade i helgen varningen för flödet i Ätran, från klass 2-varning till klass 1-varning. Räddningsinsatsen på Ågatan i Falkenberg avslutades därför under gårdagen. 


För Viskan finns inte längre någon varning.


Denna nyhet kommer inte längre att uppdateras.
Tack för gott samarbete alla inblandade! Under tisdagen började vi montera ner de översvämningsbarriärer som varit uppsatta i centrala Falkenberg. 

________________________________________


Uppdaterad 2 mars 2020 - Lägesbild

De senaste veckornas höga vattennivåer i Halland är på väg att sjunka. SMHI har nedgraderat varningarna för flödet i Ätran, från klass 2-varning till klass 1-varning. Räddningsinsatsen på Ågatan i Falkenberg avslutades därför under måndag morgon. Vi planerar för att eventuellt montera ner översvämningsbarriären under morgondagen (tisdag den 3 mars). 


För Viskan finns inte längre någon varning.

___________________________________________________

Uppdaterad 28 februari 2020 -Lägesbild

Vi fortsätter följa läget kontinuerligt i dag och hela helgen. Det är fortsatt sjunkande vattennivåer. Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan.

__________________________________________

Uppdaterad 27 februari 2020 - Lägesbild

Prognosen ser ut som gårdagen med sjunkande vattennivåer. Vi fortsätter följa väderläget. Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan.
 __________________________________________

Uppdaterad 26 februari 2020- Lägesbild

Prognosen är likvärdigt de senaste dagarna. Det är fortsatt höga flöden i Ätran. Bedömningen är att flödena kommer vara konstanta ett bra tag framöver (närmaste veckan). Vi följer väderläget och vi upplever att det är något sjunkande vattennivåer.


I Viskan är det inga större förändringar sedan tidigare dygn. 


Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan. 

______________________________________

Uppdaterad 25 februari 2020- Lägesbild

Prognosen är likvärdigt gårdagen. SMHI säger att det är fortsatt höga flöden i Ätran. Bedömningen är att flöden kommer vara konstanta ett bra dag framöver (närmaste veckan) men något avtagande.

Läget är just nu stabilt men vi följer utvecklingen kontinuerligt. Enligt SMHI:s väderprognos förväntas ytterligare nederbörd. 


I Viskan är det inga större förändringar sedan tidigare dygn. 


Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan. 

_________________________________________________

Uppdaterad 24 februari 2020 - Lägesbild
Prognosen är likvärdigt gårdagen. SMHI säger att det är fortsatt höga flöden i Ätran. Bedömningen är att flöden kommer vara konstanta flera dygn framåt. Läget är just nu stabilt men vi följer utvecklingen kontinuerligt. Enligt SMHI:s väderprognos förväntas ytterligare nederbörd i veckan.


I Viskan är det inga stora förändringar. Flödena tycks minska ytterligare. 


Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan. 

____________________________________________

Uppdaterad 23 februari 2020 – Lägesbild

SMHI:s prognos säger att det är fortsatt höga flöden i Ätran. Bedömningen är att flöden kommer vara konstanta flera dygn framåt. De översvämningsbarriärer som byggdes i centrala Falkenberg under fredagen förstärktes under lördagen på grund av de kraftiga vindarna. 


I Viskan är det inga stora förändringar sedan igår. Flödena tycks minska ytterligare. 


Vi har inte fått in några händelser utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan men fortsätter följa läget kontinuerligt.Översvämningsbarriärerna förstärktes under lördagen på grund av kraftiga vindar. 
________________________________________________

Uppdaterad 22 februari 2020 - Lägesbild 

SMHI:s prognos säger att det är fortsatt höga flöden i Ätran. Bedömningen är att flöden kommer vara konstanta flera dygn framåt. På grund av osäkerhet kring hur tidigare och kommande regn, havsvattennivån samt flödet i Ätraforsdammen påverkar byggde vi under gårdagen översvämningsbarriärer (cirka 200 meter) längs Ågatan i centrala Falkenberg. Se bild nedan. Vi har byggt vid de lägsta och mest utsatta punkterna. Det finns mer material på plats att bygga med om behov skulle uppstå.

I Viskan är det inga stora förändringar sedan igår. Regnet som kommit har som sagt inte påverkat flödena avsevärt. På vissa ställen har flödena ökat men är ändå betydligt lägre än i måndags.

Vi har inte fått in några händelser/räddningsinsatser, utöver räddningsinsatsen vid Ågatan i Falkenberg, senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan men följer läget kontinuerligt.Under gårdagen byggde vi översvämningsbarriärer i centrala Falkenberg! 

____________________________________________


Uppdaterad 21 februari 2020 - Lägesbild

SMHI:s prognos säger att det kommer vara fortsatt höga flöden i Ätran ett bra tag framöver. Bedömningen är att flöden kommer vara konstanta flera dygn framåt. Vattennivån i centrala Falkenberg har i princip varit konstant (på en mycket hög nivå) sedan i måndags.


Det råder dock osäkerhet kring hur gårdagens och kommande regn samt havsvattennivån kommer att påverka läget. Även kraftverket i Ätrafors, hur mycket det släpper på påverkar. Vi har därför beställt översvämningsbarriärer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som vi under sen eftermiddagen kommer att bygga längs Ågatan i centrala Falkenberg. 

Översvämningsbarriärer är konstruerad för att kunna stoppa allt från låga vattenflöden till att manövrera forsande vatten. 


I Viskan är det inga stora förändringar sedan igår. Regnet som kom under torsdagen och natten till fredagen har inte påverkat flödena avsevärt. På vissa ställen har flödena ökat men är ändå betydligt lägre än i måndags.


Vi har inte fått in några händelser/räddningsinsatser senaste dygnet avseende höga flöden i Ätran och Viskan! 

____________________________________________


Uppdaterad 20 februari 2020 - Lägesbild

Enligt SMHI ligger flödena i Ätran kvar på klass 2-nivå och förväntas så göra under kommande vecka. Flödena är mycket höga men konstanta. SMHI bedömer i nuläget att flödena inte ska öka. I centrala Falkenberg är vattennivån mycket hög men har i princip varit konstant sedan i måndags. De hydrologiska beräkningarna från SMHI visar att vattenflödena inte kommer att öka i samband med nederbörden som väntas de kommande dagarna. SMHI:s prognos inkluderar de kommande dagarnas regn. 


Enligt SMHI:s prognos har flödena i Viskan kulminerat. Flödena förväntas ligga kvar på klass 2-nivå de närmaste dagarna men med något minskad flöden. 


Vi fortsätter följa läget kontinuerligt. 
_______________________________________________


Uppdaterad 19 februari 2020 - Lägesbild

Det är fortsatt höga vattenflöden i Ärtan och Viskan. Enligt SMHI:s prognos kommer flödena ligga på en hög nivå under de närmaste dagarna men inte öka. Vi fortsätter följa utvecklingen och planerar för eventuella åtgärder ifall att vattenflödena ändå ökar på utsatta ställen. Vi har beredskap för att kunna bygga skyddsvallar och pumpa undan vatten vid behov.


Vi deltar också i de samverkanskonferenser som anordnas regelbundet av Länsstyrelsen i Hallands län. En samverkanskonferens kan beskrivas som en form av avstämning mellan berörda kommuner, räddningstjänster och myndigheter.

___________________________________________________Så kan du förbereda dig!
SMHI:s klass 2-varning för mycket höga flöden innebär att det kan bli översvämningsproblem. Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga. I första hand måste räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner. Det är mycket du kan göra själv för att skydda din fastighet mot översvämning. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.

Håll dig informerad
Följ väderutvecklingen och håll dig uppdaterad via SMHI.se samt följ nyhetsrapporteringen i medierna. På Länsstyrelsen Hallands län finns ytterligare information.
Vad innebär varningarna klass 1 och klass 2?
  • Klass 1 innebär höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.
  • Klass 2 innebär mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.


Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. SMHI har utfärdat klass 2-varningar om mycket höga flöden i bland annat Viskan och Ätran.

Så kan du förbereda dig!
SMHI:s klass 2-varning för mycket höga flöden innebär att det kan bli översvämningsproblem. Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga.
Det är mycket du kan göra själv för att skydda din fastighet mot översvämning.
Produktion Cityweb