Nyheter

Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling

Under fredagen gick startskottet av Gender coach projekt Halland. Under 2020 ska tio chefer från fyra olika organisationer i länet utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Respektive organisation ser en utvecklingspotential i den egna verksamheten och alla ser positivt på olikheter och mångfald. Målet är att lyfta och utveckla frågorna i organisationerna men också att öka kunskapen och ge konkreta verktyg för att hantera jämställdhetsfrågor i vardagen.


Gender coach projekt Halland genomförs, med inspiration från ett centralt utbildningsprogram i Försvarsmakten, i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola och oss Räddningstjänsten Väst. Under det dryga året genomförs åtta träffar med föreläsningar, reflektioner och diskussioner. En central del i genomförandet är att deltagarna delar med sig av erfarenheter och lärdomar sinsemellan. Alla deltagarna har en personlig coach som de ska träffa kontinuerligt under projektets gång. Mellan träffarna ska deltagarna arbeta med uppgifter kopplade till likabehandling och jämställdhet och i det finns coacherna som ett bollplank för att utveckla och finna nya tankar och idéer.


Att olikheter och mångfald berikar betonar alla fyra organisationerna. Samtliga har komplexa uppgifter i samhället som ska lösas i såväl fred, kris som krig. För att göra det på bästa sätt behövs olikheter och en ökad mångfald som ger fler och nya perspektiv.


Samtidigt som kunskapen höjs i viktiga frågor byggs stabila nätverk mellan aktörerna vilket stärker den regionala samverkan. 


Under fredagen, den 24 januari, var det uppstart på Halmstad slott. Projektgruppen, deltagarna och coacherna var väldigt förväntansfulla. Från oss deltar förbundsdirektör Jan Sjöstedt och verksamhetschef Fredrik Åkesson.


-Jag ser fram emot att projektet nu drar igång och är tacksam för att vi som organisation har fått möjligheten att delta. Jämställdhet och mångfald är ett högt prioriterat fokusområde för oss. Vi har gjort en hel del men mycket återstår. Personligen ser jag fram emot träffarna och utbytet med övriga deltagare i nätverket, säger Jan Sjöstedt, förbundsdirektör hos oss.


-Projektet är en väldigt viktig del i vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete säger Guitta Atallah Hajj, verksamhetsutvecklare hos oss på RVäst. Guitta är med i projektgruppen som tagit fram upplägget och verkligen ser fram emot att det nu är igång. Jan Sjöstedt, Guitta Atallah Hajj och Fredrik Åkesson.
Chefer och coacher i Gender coach projekt Halland. 

Produktion Cityweb