Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

En räddningstjänst för alla

Vi har under många år medverkat på Pride både lokalt och i Stockholm. I år blir det annorlunda på grund av rådande omständigheter. För oss är det självklart att ändå hålla fanan högt i kampen för mänskliga rättigheter. Vi kommer därför tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra räddningstjänster runt om i Sverige hissa flaggan nu under dagarna när Stockholm Pride skulle ägt rum.


Vi hissar flaggan som en symbol för att vi inte har glömt Pride och för att vi gemensamt står upp för alla människor. Vi vill vara och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mångfald och olikheter. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.


Pride betyder stolthet
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, är känd över hela världen att stå för mångfald och stolthet bland heterosexuella, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Flaggan är även en symbol för respekt och tolerans för alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vad betyder de olika färgerna i flaggan:

Röd - står för livet
Orange - står för helande
Gul - står för solen
Grön – står för naturen
Blå – står för harmoni
Lila – står för anden och själen


Produktion Cityweb