Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Grilla säkert i sommar

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Eldning och grillning medför ökad risk för brandfara. Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. 

Nedan hittar du enkla tips och råd så att din grillkväll blir som du har tänkt dig istället för att det blir en tråkig avslutning där någon skadar sig. 
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
För fler goda råd, frågor och svar om grillning se här

Du kan också ladda ner Brandskyddsföreningens faktablad om Goda råd vid grillning:  GR_Grillning.pdf

För mer information om eldning se här

Med appen BRANDRISK Ute kan du enkelt få koll på brandrisken i skog och mark i hela Sverige. Appen finns för iPhone, iPad och Android. 


Produktion Cityweb