Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR)

Tillsammans kan vi förändra! Räddningstjänsten ska vara för alla. Detta kan man läsa på Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) som vi ska ha ordförandeskap för nästa år, 2021. 

Normalt brukar vi vid denna tid medverka på Pride i Varberg och Falkenberg.  Även om evenemangen i år är inställda fortsätter vårt arbete med frågorna jämställdhet och likabehandling. Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en räddningstjänst där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. En jämställd arbetsplats fri från kränkningar är en rättighet. För oss är en jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett tryggt samhälle för alla.

Guitta Atallah Hajj, verksamhetsutvecklare hos oss berättar om hur vi aktivt arbetar med frågorna jämställdhet och likabehandling på RVäst.
- Bland annat så är vi delaktiga i nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) som bildades 2013 och som verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna, berättar Guitta. Vi kommer dessutom kommer vara värd och ha huvudansvaret för nätverket 2021, säger Guitta stolt. 

Tittar man på filmen
Rått men hjärtligt - en räddningstjänst för alla (där barn läser upp citat från räddningstjänsten får man sig en tankeställare. Guittas arbete handlar till stor del om att bevaka frågan och jobba internt för att integrera/inkludera jämställdhet i det dagliga arbetet .

Det är viktigt att jobba med attityder, skapa en inkluderande arbetsmiljö och en arbetsplats som tillåter olikheter. Vi samarbetar med många andra aktörer i frågan (så som Försvarsmakten, arbetsförmedlingen, MSB , Länsstyrelsen.) för att inspirera och inspireras. Vår ambition inom Räddningstjänst Väst  är att vår personal speglar samhället och med det bli vi ännu bättre på att leverera bättre service till kommuninvånare. Slutligen tror vi att jämställdhet och ojämställdhet skapas där beslut fattas, därför måste frågan finnas med i förtroendevaldas, chefers och medarbetares dagliga arbete. 

 Normalt brukar vi vid denna tid medverka på Pride i Varberg och Falkenberg.  Även om evenemangen i år är inställda fortsätter vårt arbete med frågorna jämställdhet och likabehandling.

Produktion Cityweb