Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Internationella Tobaksfria dagen den 31 maj

Söndagen den 31 maj är det internationella Tobaksfria dagen. Det är ett initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO) för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk av alla slag. Daniella Norrgård är folkhälsoutvecklare hos oss på RVäst och berättar om vad som görs i frågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Varbergs kommun.

Daniella, du arbetar med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), vad innebär det?

Det innebär att vi arbetar för att skapa ett samhälle fritt från narkotika och dopning och med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, och ett minskat tobaksbruk. Narkotika och dopningsmedel är förbjudet enligt lag. Alkohol och tobak är också reglerade i lag, men då handlar det främst om att skydda människor från att konsumera för mycket eller i för ung ålder. Vi gör det utifrån den nationella ANDT-strategin, som regeringen beslutar om.

Vad gör du just nu?

Nu är det en speciell situation med coronapandemin. Vanligtvis skulle jag just nu arbetat med de sista förberedelserna inför ett event (en filmvisning med dialog) om hur tobak hänger ihop med klimatförändringar. Filmvisningen skulle vi ha gjort för att uppmärksamma den internationella Tobaksfria dagen (31 maj). Temat i år är att skydda unga från tobaks- och nikotinanvändning. På grund av coronapandemin är filmvisningen flyttad till i höst. Så just nu arbetar vi istället med att sprida information om rökfria utomhusmiljöer, bland annat genom en kampanj från Folkhälsomyndigheten. Rökfria miljöer skyddar befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och de stödjer personer som vill sluta röka. Glädjande nog är det fler och fler som vill sluta röka visar den senaste statistiken från Sluta-röka linjen. 

Du är anställd på Räddningstjänsten Väst, men du arbetar för Varbergs kommun?

Ja, i januari 2019 fick RVäst ett extrauppdrag från Varbergs kommun att samordna kommunens ANDT-arbete. Jag är kommunens kontaktperson inom drogförebyggande frågor och jag samordnar de insatser som kommunen vill göra, främst inom ramen för ”Överenskommelsen” mellan kommun, polis och region. Den som vill skulle kunna se det som att jag har en typ av konsultuppdrag för kommunen. En skulle kunna säga att det jag gör bygger på vad kommunens förvaltningar och medarbetare vill göra. Det innebär att jag har ett tätt samarbete med olika professioner, främst från kommunen men också från polis och region. Vi samverkar också med länsstyrelsen, privata näringslivet och civilsamhället.

Hur skiljer sig ANDT-uppdraget från Räddningstjänsten Västs övriga uppdrag?

Många medarbetare på RVäst arbetar tätt knutna till lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt lagen om extraordinära händelser. Men det finns inget lagkrav på att en kommun måste ha ett ANDT-arbete. Det innebär att ANDT-uppdraget kan vara väldigt fritt och väldigt brett. Det som styr mitt arbete i Varbergs kommun är istället den fyraåriga handlingsplan som bygger på överenskommelsen mellan kommunen, polisen och Region Halland. Läs mer om Varbergs kommuns folkhälsoarbete.

Det bästa med mitt jobb är möjligheten att utveckla. Det är spännande att få läsa forskningsresultat, ta del av rykande färska rapporter och undersökningar. Statistiken visar att rökningen minskar bland skolelever i Sverige, vilket vi är väldigt glada för och det driver oss framåt. 

Nedan finns länkar och information om rökfria miljöer.

Daniella Norrgård, folkhälsoutvecklare hos oss på RVäst arbetar bland annat med frågorna alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Varbergs kommun.

Produktion Cityweb