Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Droger och Attityder – en välbesökt föreläsning

Förra veckan anordnade vi tillsammans med Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, Polisen och Varbergs kommun föreläsningen Droger och Attityder. 

- Det var roligt att det kom så många till denna viktiga föreläsningen. Det är ett aktuellt ämne som ligger rätt i tiden, säger Daniella Norrgård, folkhälsoutvecklare på Räddningstjänsten Väst.


Erik Leijonmarck, generalsekreterare för stadsnätverket European Cities Against Drugs höll under dagen tre föreläsningar på Peder Skrivare skola i Varberg, två för gymnasieelever och en för allmänheten (vårdnadshavare, profession och andra vuxna som möter unga). Totalt kom 630 personer och lyssnade.


- Föreläsningen arrangerades genom det ANDT-uppdrag (alkohol, narkotika, droger och tobak) som Räddningstjänsten Väst har fått i uppdrag av Varbergs kommun att utföra. Den är en del av Medborgarlöfte 2020, berättar Daniella.På Peder Skrivare skola i Varberg hölls tre föreläsningar under måndagen, två för gymnasieelever och en för allmänheten.


92% av unga i Varberg har aldrig använt narkotika

I den lokala undersökningen lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) som genomfördes hösten 2018 i Varberg framkom att det är få unga som någon gång har använt narkotika (5 % i årskurs 8 och 10 % i årskurs 2 på gymnasiet). Det är positivt att det är så få. Men det som skulle kunna oroa oss är att i undersökningen Elevhälsoenkäten är det färre elever som bestämt skulle tacka nej om de blev erbjudna narkotika. (Eleverna får svara på frågan: Vad skulle du svara om du blev erbjuden narkotika? De kan svara ja, kanske ja, troligen nej och bestämt nej). Andelen elever som svarar bestämt nej minskar. I år svarade 91% bestämt nej och för tre år sedan var det 94% som svarade bestämt nej. Det är ingen stor förändring men det kan vara en trend som vi behöver vara uppmärksamma på.


Tips från föreläsaren Erik Lejonmarck

Vad kan man göra som förälder?

1. Ha en varm och nära relation till sitt barn

2. Ha kontroll och sätt gränser – var vaksam 

3. Ha argument – bli inte omkullsnackad


Var uppmärksam på tecken på narkotikaanvändning:

• Kraftigt försämrade betyg

• Plötsligt och till synes oförklarligt slutat med intressen

• Förändring i stil och utseende 

• Sprejer, munskölj, ögondroppar 

• Kraftigt förändrat humör och beteende


Utöva ”föräldrakontroll”:

• Förtydliga att ni är på samma sida

• Strategier för att hantera jobbiga sociala situationer för barnet 

• Lär känna vännerna och helst deras föräldrar 

• Våga lita på magkänslan och säg nej 

• Läs av ditt barns beteende


Tre skäl att ta ställning och aldrig acceptera att tonåringar använder narkotika:

• Du vill ditt barn det bästa (behöver kommuniceras) 

• Du spelar roll för ditt barn (större än vad som kanske känns) 

• Det finns en industri av människor som vill att ditt barn ska börja med droger  


Vad gör jag om mitt barn använder droger?

1. Öka föräldraövervakningen

2. Vid behov - sök professionell hjälp 

3. Försök att inte skuldbelägga dig själv


 
Produktion Cityweb