Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Information med anledning av Coronaviruset, covid 19

Räddningstjänsten Väst följer aktivt händelseutvecklingen gällande det uppmärksammade utbrottet av Coronaviruset covid-19 och samverkar med berörda myndigheter.


I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för smittskyddsfrågor, men Räddningstjänsten Väst följer förstås aktivt händelseutvecklingen globalt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer. 


Vi ser över våra rutinerna för att vara förbereda att hantera en eventuell situation men gör i dagsläget inga förändringar i våra verksamheter eller i vår service. Vi jobbar på med ordinarie verksamhet men med vissa justeringar för att minska smittspridningen och skydda särskilt utsatta grupper. 


Vi uppmanar alla att följa myndigheternas råd för att i möjligaste mån minska smittspridningen av coronaviruset.Ta ansvar och stanna hemma om du har förkylningssymptom. Tvätta händerna ofta. Undvik att träffa äldre medmänniskor och andra som riskerar att bli allvarligt sjuka till följd av viruset.


Följ läget hos ansvariga myndigheter – se länkar nedan. 

För att komma till Varbergs kommun och Falkenbergs kommun


Information in other languages

Produktion Cityweb