Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandman på jobbet-dagen - 1 september

”Brandman på jobbet-dagen” – En dag för
Sveriges beredskapsbrandmän och deras huvudarbetsgivare.

I dag, den 1 september vill vi hylla alla beredskapsbrandmän och deras ”huvudarbetsgivare” genom att delta i den nationella kampanjen ”Brandman på jobbet-dagen”.

I dag arrangeras för andra året ”Brandman på jobbet-dagen”. Kampanjen syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. För att åstadkomma detta önskar RRFB (Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor) som står bakom dagen att alla Sveriges beredskapsbrandmän visar var de finns i vardagen genom att bära något från sin räddningstjänst.  

I Sverige finns det sammanlagt cirka 16 000 brandmän. Av dessa är omkring 10 500 beredskapsbrandmän. Systemet med beredskapsbrandmän är därmed en bärande del av svensk räddningstjänst. För att detta ska fungera krävs arbetsgivare som är villiga att släppa iväg sina anställda när larmet går.  

I vårt förbund finns det tio stationer inklusive Varberg och Falkenberg med beredskapsbrandmän. När de har beredskap, i regel var tredje eller fjärde vecka, ska de inom ett par minuter lämna hemmet eller arbetsplatsen för att bege sig till stationen och åka på räddningsinsatser. När de anställs av oss krävs därför godkännande från huvudarbetsgivaren då vi måste veta att våra brandmän, dag som natt, snabbt kan vara på plats om larmet går. 

 - Jag vill rikta ett stort tack till alla huvudarbetsgivare för att de gör det möjligt för en eller flera av sina medarbetare att arbeta som beredskapsbrandmän, de gör det möjligt för oss att skapa en säker vardag för våra invånare, säger Mattias Norling, enhetschef för brandmännen i beredskap.Är du intresserad av att bli brandman i beredskap läs mer här. 
Produktion Cityweb