Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Suicidpreventiva dagen den 10 september

I morgon, den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att belysa arbetet med att förhindra självmord. 

I Sverige har suicid minskat med omkring 20 procent de senaste 15 åren, men åldersgruppen 15–24 år följer inte den positiva trenden då antalet suicid i denna grupp under lång tid har legat på en konstant nivå. Unga och unga vuxna är därmed en särskilt utsatt samhällsgrupp. 

Förekomst av suicid i Sverige och Halland 
Under 2018 dog 1 259 personer över 15 år av suicid i Sverige, varav cirka 70 procent var män. Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga män och den näst vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor. Av samtliga dödsfall i åldersgruppen 15–29 år var 28 procent suicidorsakade, en hög andel jämfört med övriga åldersgrupper. I Halland dör omkring 40 personer årligen av suicid. 

Stör döden, våga fråga!
Syftet med suicidpreventiva dagen är att öka medvetenheten kring självmord och uppmärksamma arbetet med att förhindra detta. Suicid är inte bara en fråga för psykiatrin utan hela samhället behöver hjälpas åt med det förebyggande arbetet. Med den pågående Covid-19 pandemin är det många som känt sig ensamma och oroliga, därmed har risken för psykisk ohälsa ökat. Det suicidpreventiva arbetet är därför extra viktig.

- Vi på RVäst vill uppmärksamma dagen, stödja de som drabbats och väcka ett engagemang som kan förbättra allas förmåga att möta de människor som mår dåligt och går i dessa tankar, säger Guitta Atalla Hajj verksamhetsutvecklare hos oss.  

Organisationen Suicid Zero har samlat tips och idéer på hur man hjälpa någon. Du kan även läser mer här

Källa: Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2019-09-11Kärlek är att stötta, hjälpa och vara rädda om varandra! 

Produktion Cityweb