Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Vattenläckan i Varberg är lagad och vattenverket är åter i normal drift!

Uppdatering fredag 3/1 klockan 08:45
Vattenläckan som uppstod i Varberg den 1/1 är lagad och reservoarerna är nu åter på normala nivåer.

Vattentankarna som funnits på hämtställena för allmänheten kommer att hämtas under dagen.
___________________________________________________________________
Tidigare publicerad

Uppdatering torsdag 2/1 klockan 13.00 
Reparationen av ledningen har gått mycket bra och är sedan i förmiddags avslutad. VIVAB har under dagen fyllt ledningen med vatten från vattentäkt och nu ökar de produktionen i vattenverket. Det som kvarstår innan normal drift är att fylla reservoarer. VIVAB ber därför om fortsatt sparsamhet under torsdagen. 

Från och med fredag 3/1 klockan 05.00 kan dricksvattnet i Varberg användas utan återhållsamhet.  

Dricksvattnet i ledningarna håller fullgod kvalitet. Tack vare att ledningar inte har blivit trycklösa har det inte riskerat något problem med vattenkvaliteten. 

Vattentankarna som levererats till vårdverksamheter och äldreboenden samt till de tre hämtställena för allmänheten hämtas hem under fredagen. 

Tack för ert tålamod och för att ni sparar på dricksvattnet!  
______________________________________________________________________
Tidigare publicerad

Uppdaterad nyhet klockan 09:30 torsdag den 2/1
Arbetet med vattenläckan fortgår enligt plan. Vi har fortfarande vatten i ledningarna tack vare att vattenförbrukningen varit låg under det senaste dygnet. 

Reparationen fortgår enligt plan
Vattenläckan uppstod på råvattenledning, mellan vattenkälla och vattenverket. Reparationen av läckan har pågått sedan onsdag förmiddag och går enligt planerat. Idag torsdag 2/1 återfyller VIVAB ledningen för att i nästa steg kunna släppa på vattnet till Kvarnagårdens vattenverk.  

Prognosen är god men vi måste fortsätta vara sparsamma
Vattenläckan har lett till begränsningar i vattenproduktionen. Så länge vi håller vattenförbrukningen på en låg nivå kan vi behålla tillräcklig mängd vatten i våra ledningar utan att riskera problem med vattenkvaliteten. Just nu är prognosen mycket god. Om inget oväntat inträffar bör vi ha normal drift under fredag 3/1. Men tills vidare är det viktigt att vi fortsätter vara sparsamma med dricksvattnet!  

Omfattar större delen av kommunen
Uppmaningen att spara på vattnet gäller hela Varbergs kommun, förutom Gunnarsjö, Skällinge, Åkulla, Sibbarp, Kungsäter och Karl-Gustav. 
________________________________________________________________
Tidigare publicerad

Uppdaterad nyhet den 1/1 klockan 20:00
Just nu har alla hushåll i Varberg fortfarande vatten i kranen. Genom att fortsätta spara vatten hoppas vi kunna undvika att ledningsnätet blir tömt. 

Ett intensivt arbete pågår med att laga läckan och med att köra ut vattentankar till äldreboenden och vårdverksamhet i förberedande syfte. I kväll kör vi ut tankar till tre platser i Varberg där allmänheten kan hämta dricksvatten om behov uppstår. Tankarna ska vara på plats före midnatt och placeras vid:
  • Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26
  • Tofta bygdegård, Bygdegårdsvägen 2
  • Träslövs kyrka, Träslövsvägen 187
Ta med eget kärl, dunk eller hink för att hämta vatten med.

Under natten förbereder VIVAB för att, vid behov, kunna köra ut fler tankar under torsdagen. Fortsätt vara sparsamma med dricksvattnet!

Några kommunala verksamheter påverkas av vattenläckan, läs mer på Varbergs kommuns hemsida. 

Uppmaningen till sparsamhet av dricksvattnet gäller även företag!
Vi uppmanar er som bedriver verksamhet i Varbergs kommun att så långt som möjligt undvika vattenkrävande verksamhet tills vidare. Om vi kan hålla vattenförbrukningen på en låg nivå minimerar vi risken för att vattnet i ledningsnätet tar slut. 

Läs mer på VIVAB:s hemsida.

______________________________________________________________
Tidigare publicerad

Uppdaterad nyhet  1/1 klockan 14.30: Under nyårsnatten upptäcktes en stor läcka på huvudvattenledningen i Varberg. Vi uppmanar hushållen i Varberg att vara fortsatt sparsamma med vattnet. Detta gäller hela Varbergs kommun, förutom Gunnarsjö, Skällinge, Åkulla, Sibbarp, Kungsäter och Karl-Gustav.

Stäng kranar, undvik att duscha, bada, köra disk- och tvättmaskiner med mera tills läckan är lagad.

Just nu pågår arbetet med att fylla och köra ut vattentankar, i första hand till vårdverksamhet och äldreboenden. Vattentankar kommer även att finnas tillgängliga för allmänheten från och med onsdag kväll. Mer information om var tankarna placeras kommer att finnas på VIVAB:s hemsida så snart de körs ut.

Läckan är lokaliserad och arbetet med att laga den pågår. Prognosen är att läckan kan vara lagad under fredag 3/1.

Om du blir utan vatten i kranen behöver det kokas 
Läckan på vår huvudvattenledning kan göra att vattenledningarna blir utan tryck. Om du varit utan tryck i kranen och sedan får tillbaka vattnet behöver det kokas innan det används till mat och dryck. Vattnet ska koka upp men behöver inte koka någon längre tid. Läs mer om kokningsrekommendationer via länken från Livsmedelsverket: Kokningsrekommendation

OBS! Så länge du har vatten i kranen behöver det inte kokas utan det är först när vattnet sedan kommer tillbaka som du behöver koka det innan det används till mat och dryck. Vattnet som hämtas i de vattentankar som vi kommer att ställa ut behöver inte kokas innan användning.

Läs mer på VIVAB:s hemsida.

För mer information om kommunala verksamheter som påverkas se Varberg.se
Produktion Cityweb