Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

RVästs första klimatbokslut presenterades idag

Idag den 15 april presenterades Räddningstjänsten Väst första klimatbokslut. Klimatförändringarna påverkar olyckslandskapet och i sin tur vad som krävs av oss. Att systematiskt arbeta för att minska vår klimatpåverkan är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.
 
Räddningstjänsten Väst gjorde 2020 vårt första klimatbokslut och där rapporterar vi om 2019 och 2020 års klimatpåverkan inom bland annat är transporter, el- och värmeförbrukning.

Syftet med klimatbokslutet är att få en nulägesbild, kunna följa trender och genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan. Klimatbokslutsarbetet ger oss också den kunskap och förståelse som krävs för ett aktivt och strategiskt klimatarbete. Vi får de verktyg vi behöver för att kunna prioritera åtgärder där vi bäst kan få effekt för att minska vår klimatpåverkan, exempelvis genom effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer. Våra största utsläppskällor är relaterade till våra transporter som bland annat består av utryckningar till olycks- och skadeplatser, myndighetsutövning och andra tjänsteresor.

- Under 2021 ska vi påbörja ett aktivt och strategiskt klimatarbete. Klimatarbetet behöver vara proaktivt, såsom att arbeta med kunskap och förankring i organisationen och skapa förutsättningar för olika omställningar, men också innehålla konkreta åtgärder, säger Jenny Gardtman verksamhetsutvecklare på RVäst.
 
Här kan du läsa hela klimatbokslutet.Informationsägare: Jenny Gardtman
Publicerad av: Elin Jigenheim, 210415
Produktion Cityweb