Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

112-dagen 

I dag uppmärksammar vi 112-dagen! Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i hela Europa.


Visste du att 112 är ett gemensamt nödnummer för hela EU? Det betyder att du kan ringa 112 var som helst i hela EU och få hjälp i en akut nödsituation.


Sverige har sedan 1956 haft ett enskilt larmnummer för att nå samhällets alla blåljusaktörer och 1996 gick vi över från det tidigare 90 000 till det EU-gemensamma 112 efter direktiv från EU-kommissionen. 


Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. Till skillnad från Sverige har man i många EU-länder även andra nödnummer, men det räcker att man kommer ihåg nödnumret 112 i alla EU-länder för att hamna rätt.


Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom räddningstjänst, ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.


Några exempel på frågor:
Alla är oerhört viktiga för en effektiv hjälp i en nödsituation. När du ringer 112 kommer operatören att fråga tre saker:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket nummer ringer du från?

Tänk på att du endast ska ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till andra som är i akut behov av hjälp. Om ditt samtal inte är brådskande kan du istället ringa polisen på 114 14, sjukvårdsupplysningen på 1177 eller informationsnumret vid större olyckor eller kriser 113 13.


112-appen 

Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Du kan också automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play. Läs mer här.Produktion Cityweb