Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

RVäst är värdorganisation för NJR 2021

Räddningstjänsten Väst arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en räddningstjänst där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart. Därför gör det oss extra stolta och glada att vi under 2021 är värdorganisation för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). 


NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. NJR arbetar också för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna. 


Idag består NJR av ungefär 80 räddningstjänster samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SKL och Sobona. Huvudansvaret för att driva NJR:s utveckling framåt och skiftar från år till år mellan olika räddningstjänster och i år är det vår tur.

Det känns skönt att vi nu är igång med detta viktiga uppdrag. Förberedelserna har pågått under hela hösten och NJR styrelse fastställde verksamhetsplanen för 2021 den 14 januari, säger Jan Sjöstedt, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Väst.

- Att vara värdorganisation är jätteroligt och vi kommer under året arbeta både nationellt och internt med dessa frågor och vi fokuserar extra på lika behandling, inkludering och en räddningstjänst för alla, berättar Guitta Atallah Hajj, verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Väst.


En jämställd arbetsplats fri från kränkningar är en rättighet. För oss på RVäst är en jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett tryggt samhälle för alla.Under vårt år som värdorganisation kommer vi fokuserar extra på områdena lika behandling, inkludering och en räddningstjänst för alla.


Nätverket jämställd räddningstjänst
På NJR:s hemsida kan du läsa mer om jämställdhetsarbetet inom räddningstjäsnten.
Produktion Cityweb