Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Grilla säkert i sommar

Grillsäsongen är här. Tyvärr brukar den föra med sig ett antal bränder och även personskador. Tänk på säkerheten och kom ihåg att släcka grillen ordentligt. 

Nedan hittar du enkla tips på hur du får en säker grillning. 
  • Följ grillens bruksanvisning.
  • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
  • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
  • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.
För fler goda råd, frågor och svar om grillning se här

Du kan också ladda ner Brandskyddsföreningens faktablad om Goda råd vid grillning:  GR_Grillning.pdf

För mer information om eldning se här

Med appen BRANDRISK Ute kan du enkelt få koll på brandrisken i skog och mark i hela Sverige. Appen finns för iPhone, iPad och Android. 


Produktion Cityweb