Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Mångfaldsarbetet fortsätter

Räddningstjänsten Väst har under många år medverkat på Pride både lokalt och i Stockholm. Även i år är det ett annorlunda koncept och paraderna är inställda på grund av rådande omständigheter. Men för oss är det självklart att ändå hålla fanan högt i kampen för mänskliga rättigheter.
 
Vi vill vara och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mångfald och olikheter. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.
 
Vi jobbar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsplats för att vi tror på att människor med olika bakgrund, erfarenheter och personligheter kan bidra med nya idéer och tankar som utvecklar verksamheten. En inkluderande arbetsplats har också lättare att både attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. 

RVäst är också medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) som verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla ska trivas, känna sig trygga och välkomna. 
 

Hur förhåller man sig till jämställdhet- och mångfaldsperspektivet i en rekryteringsprocess?

- En inkluderande arbetsplats har lättare att båda attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal. I en rekrytering ska vi verka för att personer oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga tjänster, berättar Sara Klasson, HR-strateg på Räddningstjänsten Väst. När det i en yrkesgrupp inte råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män ska vi vid nyanställningar särskilt anstränga oss för att få sökande av det underrepresenterade könet. Vid urvalet av kandidater är det först och främst den formella kompetensen som är avgörande, men därefter tittar vi bland annat på hur gruppsammansättningen ser ut på den aktuella enheten/gruppen och vilken personlighet vi behöver komplettera gruppen med. Jämställdhet är en viktig parameter att ha i åtanke när man rekryterar, fortsätter Sara.
 
- Viktigt i en rekryteringsprocess är att lyfta fram RVästs värderingar och vision. Räddningstjänsten Väst är en räddningstjänst för alla, både internt och externt, där allas lika värde och rättigheter är en självklarhet, att vi är öppen och tolerant organisation där vi bejakar olikheter samt att vi möjliggöra för alla att känna sig respekterade och värdefulla, tillägger Frida Niméus, enhetschef på samhällsskydd.

Sara Klasson, HR-strateg, är ofta involverad i rekryteringsprocessen av nya medarbetare.

Varför tror du det är viktigt att det finns både tjejer och killar i en arbetsgrupp?

Jag tror att arbetsgrupper mår bäst av mångfald och olikheter, både gällande kön, ålder, sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet men även erfarenheter, kompetens och utbildningsbakgrund. Vi kan då berika varandra med våra olikheter men även möta vårt samhälles olikheter och mångfald på bästa sätt, säger Frida. Jag tror att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald där olikheter värdesätts bidrar till en utvecklande, framgångsrik och stimulerande arbetsplats samt skapar trivsel och engagemang bland medarbetarna. Jag tror även att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald främjar vår utveckling, service och produktivitet, tillägger hon.

- Jag tror att en blandad arbetsgrupp med både tjejer och killar kompletterar varandra bra eftersom man kan ha olika perspektiv och erfarenhet med sig. En mer jämställd arbetsgrupp kan påverka en grupps prestationer och trivsel positivt, säger Sara.
 

Frida Niméus, enhetschef på samhällsskydd har under det senaste året rekryterat flera personer till sin personalgrupp.
 

Hur tror du RVäst kan bli mer jämställt?

- Genom att vi fortsätter att arbeta med dessa viktiga frågor både nationellt och internt på RVäst. Det är viktigt att visa utåt att vi jobbar aktivt med detta, till exempel att kön inte ska ha någon betydelse i ett fysiskt tungt arbete, menar Sara. Att bli en helt och hållet jämställd arbetsplats kan vara ett orimligt mål till en början. Men genom att vi sätter upp delmål och planerar för hur vi kan uppnå dem tror jag är en bra väg mot ett mer jämställt RVäst, avslutar hon.


Genom att vi fortsätter arbeta med att vara en arbetsplats som respekterar och accepterar allas lika värde och olikheter. Vi bejakar olikheter och ser dem som en tillgång i vår verksamhet. Jag önskar att vi tillsammans ser den enorma styrka vi har med allas olikheter och att alla  vi vågar lyfta goda förebilder internt och externt, avslutar Frida.


Pride betyder stolthet
Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan som den också kallas, är känd över hela världen att stå för mångfald och stolthet bland heterosexuella, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Flaggan är även en symbol för respekt och tolerans för alla människor oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vad betyder de olika färgerna i flaggan?
Röd - står för livet
Orange - står för helande
Gul - står för solen
Grön – står för naturen
Blå – står för harmoni
Lila – står för anden och själen
Produktion Cityweb