Nyheter

Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Övning på högenergiolycka

Fordonen som är tillverkade i dag är betydligt säkrare än de bilar som rullade på våra vägar för 20 år sedan. Men trots alla tekniska säkerhetssystem och förstärkt konstruktioner så sker det fortfarande allvarliga olyckor.


Hastigheten och energin i en kraftig kollision har varit så stor att fordonets konstruktion och säkerhetssystem inte längre utgör ett tillräckligt skydd för personerna i fordonet. Högenergikollisionen har gjort att motorn trycks in mot kupéutrymmet, framhjulen tryckt in i bottenplattan samt att ratten har skjutits in mot föraren. Vid dessa olyckor är det stor risk att personerna som färdats i fordonet sitter fastklämda och är allvarligt skadade.


Förberedelser

För att säkerställa förmågan att hantera dessa olyckor övar teamen i Varberg och i Falkenberg under 2021 losstagning högenergi på kraftigt demolerade bilar. Förberedelserna inför övningarna gjordes redan i slutet av förra året. För att åstadkomma dessa högenergiolyckor släpptes bilarna från en kran från 40 meter. Detta motsvarar en kollision i ca 100 kilometer i timmen.- Det vi ser och kan mäta är hur mycket A-stolpen rör sig mot B-stolpen, alltså platsen där en människa sitter. Det blir väldigt realistiskt med dockorna vi satte in och bältade, berättar Peter Wallin, arbetsledare på Räddningstjänsten Väst. Det är en speciell teknik vi måste använda för att få loss en patient vid högenergiolyckor och detta kan vi nu öva realistiskt.Övning ger färdighet

Redan innan sommaren har fem skiftlag i Varberg och ett skiftlag i Falkenberg övat med de kraftigt kolliderade fordonen.


Först fick skiftlagen en teoridel där de gick igenom hur vi kan arbeta med våra hydrauliska verktyg samt en genomgång av nya arbetssätt/tekniker som kan användas vid vissa av dessa olyckorna. Därefter fick de öva med de kolliderade fordonen. De fyra resterande skiften i Falkenberg kommer få övningen under hösten.


- Vid dessa olyckor är det en tävling mot klockan då de drabbade som sitter fastklämda måste till sjukhuset så fort som möjligt. Genom att få öva på detta sätter kommer vi att få kunskap i att utföra losstagningen både snabbare och effektivare, säger Claes Vennberg, yttre befäl och instruktör på Räddningstjänsten Väst. 


Produktion Cityweb