Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Elda försiktigt – hög brandrisk råder

För närvarande är det mycket olämpligt att elda utomhus då det råder mycket stor brandrisk. Den senaste tidens värme har torkat upp i markerna ordentligt och det är extremt torrt i skog och mark.

Brandriskprognosen visar nu ett värde på 5 vilket innebär att det är mycket stor brandrisk och extremt torrt. Du vet väl om att du kan följa brandriskprognosen via vår hemsida? På första sidan finns en gul ruta (på höger sida) som visar ett värde på en femgradig skala. Värdet uppdateras dagligen mellan april och september. Du kan också ladda ner appen "Brandrisk ute" där appar finns för nedladdning.

Läs mer om den här.


Nedan är några tips för att elda säkert:  

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Ha alltid uppsikt över elden.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och kan starta en brand. Gör en avgränsning runt eldstaden. 
  • Placera elden långt från byggnader och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Följ väderläget på SMHI:s hemsida 

Läs mer på vår hemsida under eldning och grillning.

Produktion Cityweb