Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Konsekvensbaserade vädervarningar

SMHI går över till ett förnyat vädervarningssystem. Istället för klass 1, 2 och 3 - så införs gul varning, orange varning och röd varning. 


Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. Den 26 oktober planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. Skulle det vara ett komplicerat väderläge den 26 oktober finns två primära reservdatum; 28 oktober och 2 november.  
Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.


Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Nuvarande system bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.


Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med 26 oktober benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. 
De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning. Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.


Mer information hittar du på SMHIs hemsida. 


Produktion Cityweb