Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Krisberedskapsveckan - vecka 39

Är du förberedd om krisen kommer? Om det blir översvämning, strömavbrott, skogsbrand eller vattenbrist – vad gör du då? 

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Under veckan kommer krislådan, checklistor samt material från Flammy finnas på biblioteken i Varberg och Falkenberg. 

Krisberedskapsveckan - vecka 39
Måndag 27/9 klockan 13.00-18.00 Stadsbiblioteket i Varberg
Bilkåren pratar om krisberedskap och om sin verksamhet. 
Klockan 19.00 webbinarium om informationssäkerhet där Anton Lif medverkar. Anmälan till webbinariet via bilkaren.se/live

Tisdag 28/9 klockan 13.00-18.00 Stadsbiblioteket i Falkenberg
Bilkåren pratar om krisberedskap och om sin verksamhet.

Onsdag 29/9 klockan 10.00-16.00 Stadsbiblioteket i Varberg
Räddningtjänsten Väst pratar om hemberedskap. 

Torsdag 30/9 klockan 10.00-16.00 Stadsbiblioteket i Falkenberg
Räddningtjänsten Väst pratar om hemberedskap. 

Lördag 2/10 klockan 11.00-13.00 Studiefrämjandets lokal i Varberg 
(Bäckgatan 32)  
Bilkåren tillsammans med Studiefrämjandet håller i en 
informationsträff. De informerar även om krisberedskap.  

Se nedan för programmet i PDF. 
Krisberedskapsveckan 2021 agenda.pdf


En krislåda är i grunden ofta en låda med ett par bra-att-ha-saker om vatten, el och liknande funktioner slutar att fungera. 

Produktion Cityweb